Drukuj

Analizator mas to pojedynczy kwadrupol.

Łatwo wymienne, samoczyszczące się ortogonalne głowice jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym ESI i APCI.

Niewielkich rozmiarów niezawodny system do analiz rutynowych.

Zakres mas m/z 17 do 2000 Da.