Drukuj

Spektrometry IRMS do pomiaru stosunków izotopowych trwałych izotopów w fazie gazowej (H, C, O, N, S ).

Pełna gama urządzeń wejściowych. Możliwość pomiaru H/D w obecności helu. Interfejsy do współpracy z chromatografem gazowym i cieczowym oraz analizatorem elementarnym otwierają całkowicie nowe aplikacje tej techniki analitycznej w biochemii, badaniu pochodzenia produktów czy antydopingu.