Drukuj

Hybrydowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości (do 500 000), który umożliwia największą liczbę eksperymentów w tym samym czasie spośród spektrometrów dostępnych na rynku.

Posiada on dwusektorową pułapkę jonową z własnymi detektorami i możliwością fragmentacji jonów w pułapce (CID), analizator mas typu orbitrap z fourierowską detekcją, kwadrupol do wyboru jonu fragmentacyjnego poza pułapką oraz kwadrupol do fragmentacji z wyższymi energiami kolizyjnymi niż w pułapce (HCD).

Spektrometr ten może być też wyposażony w opcję fragmentacji z transferem elektronów (ETD) oraz może być doposażony w opcję dodawania wzorca kalibracyjnego do każdego skanu, aby umożliwić najdokładniejsze oznaczenie masy.

Eksperymenty fragmentacyjne (MSn) można wykonać jeden po drugim np. MS3 HCD po MS2 CID. Można prowadzić detekcję z wysoką rozdzielczością każdego eksperymentu fragmentacyjnego. Pułapka jonowa może prowadzić szybką i niezależną detekcję od detektora fourierowskiego, zajętego uzyskiwaniem wysokich rozdzielczości.

Bogaty wybór źródeł jonów, urządzeń peryferyjnych (chromatografy, zawory) oraz specjalistycznego oprogramowania do analizy danych stanowi o uniwersalności urządzenia. Sprzęt ten doskonale nadaje się do badań podstawowych, w szczególności do zagadnień związanych z omiką (biologia systemów), np. proteomiką lub metabolomiką, oraz wszędzie tam, gdzie badacze potrzebują wyrafinowanych metod spektrometrii mas.