Drukuj

Jest to instrument dla wyjątkowo wymagających badaczy. Znakomicie nadaje się do proteomiki, która wymaga sprzętów najwyższej jakości. Najbardziej zaawansowana technologicznie pułapka jonowa LTQ Velos Pro umożliwia wiele eksperymentów MS (w tym MSn), z różnymi metodami fragmentacji (CID i PQD z użyciem helu oraz ETD). Specjalna komora kolizyjna HCD umożliwia fragmentację cięższym gazem (azotem lub argonem). Jony mogą być później analizowane na analizatorze typu Orbitrap z wysoką rozdzielczością.

Podstawową innowacją jest zwiększenie zdolności rozdzielczej analizatora Orbitrap do 240 000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy), co umożliwia wgląd w skład pierwiastkowy jonu bez pomyłki na skutek istnienia związków o tej samej masie, lecz innym składzie. Orbitrap posiada ponadto tę zaletę, że w czasie trwania analizy nie traci jonów w sposób znaczący, co skutkuje niewielkim rozrzutem wyników podczas analiz ilościowych. LTQ Orbitrap Elite posiada również optykę jonową 2 generacji, dającą 10-krotnie lepszą czułość względem sprzętów posiadających tradycyjne skimmery przed próżnią.

Tak wysokie rozdzielczości oraz możliwość wykonywania analiz MSn z użyciem lekkiego helu (i określenia strat neutralnych po kolei), kolizji z cięższym gazem (azot lub argon) lub transferem elektronów (ETD), daje możliwość sekwencji najbardziej pomodyfikowanych posttranslacyjnie peptydów.