Drukuj

Najprostszy układ zawierający analizator fourierowski typu Orbitrap, nie wymagający kriocieczy.

Najnowszej generacji detektor masowy dla HPLC oraz UHPLC. „Orbitrap na wprost”.

Źródło jonów IonMAX daje możliwość szerokiego wyboru jonizacji API (ESI, NSI, HESI, APCI, APPI). Zakrzywienie drogi jonów pod kątem 60° redukuje szumy chemiczne znacznie zwiększając czułość.

Komora C-trap nakierowuje jony do analizatora fourierowskiego, gdzie są analizowane z bardzo wysoką rozdzielczością, typową dla analizatorów fourierowskich typu Orbitrap, tj. do 140 000.

Dodatkowe wyposażenie aparatu w komorę kolizyjną umożliwia ponadto fragmentację jonów metodą HCD, czyli kolizyjną z cięższym gazem (azot lub argon) jak w potrójnych kwadrupolach. Wersja EMR posiada zakres mas do 20 000 Da.

Wysoka rozdzielczość umożliwia jednoznaczną identyfikację mniejszych substancji oraz znacznie zawęża krąg poszukiwawczy w przypadku substancji większych jak peptydy, czy białka. Jest to idealny przyrząd „screenujący”.