Drukuj

Oprogramowanie służące do identyfikacji i ustalania struktury małych cząstek. Compound Discoverer posiada zestawy narzędzi do analizy danych, które można komponować w dowolny sposób, a stworzone kombinacje zapisywać jako szablony do ponownego użycia. Doskonale sprawdza się w identyfi kacji metabolitów, toksykologii sądowej, badaniach środowiskowych oraz analizach zanieczyszczeń.