Drukuj

W ofercie firmy Thermo Scientific znajduje się szeroka paleta detektorów. Proponowane przez nas systemy UltiMate® 3000 stanowią fronty do spektrometrów mas w układach LC-MS, mimo to mają Państwo możliwość rozbudowania ich o dodatkowe detektory, których propozycje umieszczono poniżej.

Detektor UV-Vis z matrycą diodową DAD

Detektor diodowy oferujemy w dwóch wersjach:

Oba modele zapewniają rozdzielczość widmową poniżej 1 nm i dają możliwość zbierania widm 3D.

Model: DAD - 3000 oraz DAD - 3000RS
Zakres długości fali 190 nm - 800 nm
Dokładność długości fali ± 1 nm
Szum dla wąskiej / szerokiej szczeliny poniżej ± 8 µAU dla 254 nm /
poniżej ± 10 µAU dla 254 nm
Dryft poniżej ± 1 mAU / h dla 254 nm
Wymiar modułu DAD - 3000 (oraz DAD - 3000 RS) 16 × 42 × 51 cm

Detektor Multiple Wavelength

Detektor daje możliwość równoczesnego rejestrowania widm nawet dla 8 długości fal w zakresie od 190 nm do 800 nm. Dostępny jest w 2 wersjach: MVD-3000 do standardowych rozdziałów LC oraz MVD-3000 RS do szybkiej chromatografii. Częstotliwość zbierania danych dla modelu MVD-3000 wynosi do 100 Hz, natomiast dla modelu MVD-3000 RS nawet do 200 Hz. Detektor ten znajduje zastosowanie w laboratoriach badawczych, a także w tych w których przeprowadza się analizy rutynowe.

Model: MVD - 3000 oraz MVD - 3000 RS
Zakres długości fali 190 nm - 900 nm (lampa żarowa zalecana do stosowania dla długości fal powyżej 600 nm)
Dokładność długości fali ± 1 nm
Rozdzielczość widmowa ± 1 nm
Szum dla wąskiej
/ szerokiej szczeliny
poniżej ± 8 µAU dla 254 nm /
poniżej ± 10 µAU dla 254 nm
Dryft poniżej ± 1 mAU / h dla 254 nm
Wymiar modułu MVD - 3000 (MVD - 3000 RS) 16 × 42 × 51 cm

Detektor Variable Wavelength

Detektor to doskonały wybór do laboratoriów przeprowadzających analizy rutynowe, w bardzo szerokim zakresie przepływów: od nanoprzepływów do przepływów dla półpreparatyki. Dostępny jest w trzech wersjach:

Model: VWD - 3100 oraz VWD - 3400 RS
Zakres długości fali 190 nm - 900 nm (lampa żarowa zalecana do stosowania dla długości fal powyżej 600 nm)
Dokładność długości fali ± 1 nm
Szum jednokanałowego detektora (VWD - 3100) /
czterokanałowego detektora (VWD - 3400 RS)
poniżej ± 3,5 µAU dla 254 nm /
poniżej ± 10 µAU dla 254 nm
Dryft poniżej ± 1 x 10-4 AU / h dla 254 nm
Wymiar modułu VWD - 3100 (VWD - 3400 RS) 16 × 42 × 51 cm

Detektor fluorescencyjny

Źródłem światła w proponowanych poniżej detektorach fluorescencyjnych jest ksenonowa lampa błyskowa pracująca do 650 nm. Zastosowanie drugiego powielacza (opcjonalnie), tzw. System Dual PMT daje rozszerzony zakres emisji detektora - nawet do 900 nm bez utraty czułości w zakresie standardowych długości fal. Oferujemy 3 wersje detektora fluorescencyjnego:

Wszystkie modele pozwalają na rejestrowanie widm w trybie 2D oraz 3D.

Model: FLD - 3100 oraz FLD - 3400 RS
Zakres długości fali   dla wzbudzania dla emisji
Model FLD - 3100 od 200 nm do 630 nm od 265 nm do 650 nm
Model FLD - 3100 z opcją Dual PMT od 200 nm do 880 nm od 265 nm do 900 nm
Model FLD - 3400 RS od 200 nm do 630 nm od 220 nm do 650 nm
Model FLD - 3400 RS z opcją Dual PMT od 200 nm do 880 nm od 220 nm do 900 nm
Dokładność długości fali ± 2 nm
Czułość Raman S/N powyżej 2100
Szerokość spektralna dla wzbudzania / emisji 20 nm / 20 nm
Wymiar modułu FLD - 3100 (FLD - 3400 RS) 16 × 42 × 51 cm